Οι τιμές μας περιλαμβάνουν

*24 ώρες οδική βοήθεια 

*Όλους τους τοπικούς φόρους

*Δωρεάν δεύτερο οδηγό

*Χάρτες και ταξιδιωτικές πληροφορίες 

*Παιδικά καθίσματα

*Αυτοκίνητο αντικατάστασης σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή ατυχήματος

*Μικτή ασφάλεια με ευθύνη τα πρώτα 400€ σε περίπτωση ατυχήματος