Όροι ενοικίασης

*Όλοι οι ενοικιαστές πρέπει να είναι άνω των 23 ετών και να έχουν Ευρωπαϊκό η Διεθνές δίπλωμα οδήγησης πάνω από ένα έτος

*Όλα τα πρόστιμα κατά την διάρκεια της ενοικίασης είναι ευθύνη του ενοικιαστή 

*Οι ενοικιαστές είναι υπεύθυνοι να επιστρέψουν το όχημα με την ίδια ποσότητα καυσίμου με την οποία το παρέλαβαν. Η εταιρεία μας δεν έχει υποχρέωση να επιστρέψει χρήματα για την οποία παραπάνω ποσότητα καυσίμου έχει παραμείνει στο όχημα 

*Η πληρωμή γίνεται κατά την παραλαβή του οχήματος από τον ενοικιαστή 

*GPS είναι διαθέσιμο μόνο κατόπιν ετοιμάσου και το κόστος του είναι 4,00 ευρώ ανά ημέρα